Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

MUDr. Lénártová Beáta

Onkológia, Nemocnica Trebišov lekár

Kontakt

beata.lenartova@svetzdravia.com

Profil

Absolventka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, od roku 2018 je členom tímu lekárov na onkologickom oddelení. Je zaradená v špecializačnom programe klinická onkológia.