MUDr. Latta Igor

Rádiologické oddelenie, ProCare Prešov lekár

úkony: computerová tomografia, dopplerovské vyšetrenie ciev, magnetická rezonancia, RTG vyšetrenie, USG vyšetrenie

Kontakt

latta.igor@procare.sk