MUDr. Lakatošová Mária

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou sekundárny lekár

Kontakt

maria.lakatosova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  ukončila v roku 2016 a v júli toho istého roku nastúpila na post sekundárneho lekára na Doliečovacom oddelení Vranovskej nemocnice a.s. V roku 2019 úspešne absolvovala spoločný internistický kmeň. Následne nastúpila na post sekundárneho lekára na oddelenie vnútorného lekárstva.

Je zaradená do predatestačnej prípravy v odbore Vnútorné lekárstvo. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných a domácich kongresoch v oblasti internej medicíny.  Je členom Slovenskej lekárskej komory.