MUDr. Kvak Štefan

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Michalovce primár Chirurg

Kontakt

+421 (0) 566416474

stefan.kvak@svetzdravia.com

Atestácie a špecializácie

Chirurgia I, Chirurgia II, Endoskopia horného a dolného GITu, Manažment v zdravotníctve