MUDr. Kuriščák Peter

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

peter.kuriscak@svetzdravia.com

Profil

V roku 2015 ukončil štúdium na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po ukončení štúdia pracoval na internom oddelení nemocnice v Kolíne – Kutná Hora v českej republike a od roku 2016 ako lekár na oddelení diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad. Od novembra 2018 pracuje na oddelení rádiológie v NsP SNV. Zaradený do postgraduálneho špecializačného štúdia v odbore rádiológia.