MUDr. Kuchárová Terézia

Neurologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Kontakt

terezia.kucharova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium skončila v roku 2017 na lekárskej fakulte UNLP v Košiciach. Od 1.8.2017 pracuje na neurologickom oddelení v Žiari nad Hronom. Je zaradená do špecializačného štúdia v odbore nerológia na lekárskej fakulte SZU v Bratislave.