MUDr. Krivszkij Sándor

Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Topoľčany lekár V príprave na atestáciu

Kontakt

sandor.krivszkij@svetzdravia.com

Profil

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva na lekárskej fakulte Užhorodskej národnej univerzity v roku 2015. V roku 2016 nastúpil do Nemocnice v Topoľčanoch na Oddelenie úrazovej chirurgie. Je zaradený v príprave na špecializačnú skúšku v odbore chirurgia.