MUDr. Kovalíková Dominika

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

dominika.kovalikova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium ukončila na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Od roku 2019 pôsobí na oddelení rádiológie ako sekundárny lekár. Absolvovala zahraničné stáže vo Viedni, Budapešti a Taliansku. Je zaradená do špecializačného štúdia v odbore rádiológia.