MUDr. Kovács Ervin

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

047 / 56 12 173

ervin.kovacs@svetzdravia.com