MUDr. Kostovčík Dušan

OAMIS - Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou primár

Kontakt

dusan.kostovcik@svetzdravia.com

Profil

V roku 2006 ukončil Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. V období rokov 2006-2009 pracoval na internom oddelení Vranovskej nemocnice na pozícii sekundárny lekár. V roku 2009 absolvoval skúšku „spoločný internistický kmeň“ a od toho istého roku pracuje na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny Vranovskej nemocnice. Od roku 2015 na pozícii zástupcu primára, od roku 2017 ako primár OAMIS Vranovskej nemocnice . V roku 2014 absolvoval atestačnú skúšku v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na SZU s témou atestačnej práce : „Neinvazívne monitorovanie hemodynamiky prístrojom NIKO v anestéziológii a intenzívnej medicíne“. V roku 2019 atestoval v špecializačnom odbore algeziológia s témou atestačnej práce: „Sakroiliakálna bolesť“.