MUDr. Korcsog Peter

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

047/ 56 16 648

peter.korcsog@svetzdravia.com

Profil

Na psychiatrické oddelenie nastúpil  v roku 1991. Do roku 2020 zastával pozíciu primára oddelenia.

Z odboru psychiatria má absolvovanú špecializačnú atestačnú skúšku  I. a II. stupňa. Venuje sa ambulantnej činnosti, rTMS, EEG.