MUDr. Koniar Pavel

Neurologická ambulancia všeobecná, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

047 / 56 16 627, 49

pavel.koniar@svetzdravia.com