MUDr. Kolibašová Martina

Neurologické oddelenie, Nemocnica Michalovce zástupca primára

Kontakt

+421 (0) 566818 800

martina.kolibasova@svetzdravia.com