MUDr. Kolečavová Zuzana

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Kontakt

+421 (0) 547860 332

zuzana.kolecavova@svetzdravia.com

Profil

Absolvovala Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorú ukončila v roku 2013. Na oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie vo svidníckej nemocnici pracuje 5 rokov. Je zaradená do predatestačnej prípravy v špecializačnom odbore chirurgia. Pravidelne sa zúčastňuje kongresov v oblasti chirurgie a traumatológie.