MUDr. Kokoruďová Viera

Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

viera.kokorudova@svetzdravia.com

Profil

V roku 2005 ukončila štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Od 1.7.2005 pracovala ako lekárka na internom oddelení v Spišskej Novej Vsi. Od roku 2011 pracuje v hematologickej ambulancii našej nemocnice. V novembri 2016 ukončila špecializačné štúdium v odbore hematológia a transfuziológia.