MUDr. Kmiťová Mária

Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Kontakt

+421 (0) 577706 333

maria.kmitova2@svetzdravia.com

Profil

V roku 1985 absolvovala LF UJEP v Brne. Pracovala na Detskom oddelení a na pediatrických ambulanciách v Medzilaborciach, Snine a od roku 1987 v Humennom. Od roku 1994 pracuje na Novorodeneckom oddelení Humenné, kde je od 1.11.1997 zástupkyňou primárky oddelenia. Pracuje prevažne na časti JRSN a JISN, vykonáva všetky novorodenecké skríningy, vrátane sonografických vyšetrení a pracuje aj na Ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom, vrátane sonografických kontrol. Je lektorom Národného programu na resuscitáciu novorodenca.

Atestácie: pediatria 1.stupeň v roku 1988, pediatria 2. stupeň 1993, neonatológia 2003.