MUDr. Kibritová Zuzana

OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

zuzana.kibritova@svetzdravia.com