MUDr. Kavuľová Klára

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Kontakt

klara.kavulova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium medicíny ukončila na LF UPJŠ v Košiciach v roku 2016. Lekársku prax začala v roku 2016 na Klinike vnútorného lekárstva vo FNsP Nové Zámky. Na oddelení pôsobí od júla 2017.