MUDr. Karoľová Darina, MPH

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Kontakt

darina.karolova@svetzdravia.com