MUDr. Karbovskyi Oleg

OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

047 / 56 12 268

oleg.karbovskyi@svetzdravia.com