MUDr. Juhász Peter

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota primár Chirurg

Kontakt

047 / 56 12 333

peter.juhasz@svetzdravia.com

Profil

Na chirurgickom oddelení Nemocnice Rimavská Sobota pôsobí ako primár od roku 2010. Lekársku prax začal v roku 1997, kedy úspešne skončil 1.LF UK v Prahe. Od roku 1997 do roku 2005 pôsobil na chirurgickom a traumatologickom oddelení Rimavská Sobota.

Atestácie v odbore chirurgia získal v roku 2000 v Bratislave, atestáciu z tramatológie v roku 2005 v Bratislave a atestáciu z ortopédie v roku 2010 v Budapešti.

Pôsobil v Krajskej nemocnici v Šalgotarijáne viac ako 5 rokov. Strávil dlhší čas v Národnom traumatologickom inštitúte a na Ortopedickej klinike v Budapešti.

Aktívne sa venuje všetkým trom oborom aj v oblasti klasickej aj v oblasti miniinvazívnej chirurgie