MUDr. Javorská Valéria

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nemocnica Vranov nad Topľou primár

Kontakt

+421 (0) 574865436

valeria.javorska@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ukončila v roku 1998, odbor všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia nastúpila ako sekundárna lekárka na interné oddelenie NsP Š.Kukuru v Michalovciach, špecializačnú skúšku v odbore vnútorné lekárstvo 1.st. absolvovala v roku 2001. Následne pracovala na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení v Michalovciach. Európsku špecializačnú skúšku v odbore FBLR absolvovala v roku 2005 na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V období 2007 až 2009  pracovala v súkromnej fyziatricko-rehabilitačnej ambulancii  ako odborný lekár pre FBLR. Od roku 2009 pracuje na Fyziatricko-rehabilitačnom oddelení vo Vranove nad Topľou, od roku 2011 vo funkcii primárky oddelenia. Absolvovala kurz McKenzie terapie v roku 2009 a 2010, vzdelávací program Manažment liečby lymfedému v rámci Operačného programu Vzdelávanie v roku 2014. Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti a odbornej spoločnosti pre FBLR.