MUDr. Javad Alinejhad

Oddelenie jednodňovej starostlivosti, Nemocnica Topoľčany lekár

Kontakt

javad.alinejhad@svetzdravia.com