Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

MUDr. Janka Kubaliaková

Dialyzačné pracovisko, Nemocnica Topoľčany primár

Kontakt

+421 38 5351441

janka.kubaliakova@svetzdravia.com

Profil

Absolvovala LF UK Bratislava 1997

Úspešne ukončila :

  • špecializačné štúdium –  Interné lekárstvo I.stupňa v r.2000
  • špecializácia v špecializačnom odbore Nefrológia r.2005,
  • certifikát – Abdominálna ultrasonografia u dospelých 2006.

Pracuje v nemocnici Topoľčany od r. 2001. Od r. 2007 ako primárka Dialyzačného pracoviska.