MUDr. Jarmila Janíková

OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Trebišov lekár

Kontakt

jarmila.janikova@svetzdravia.com