MUDr. Ján Paulík

Oddelenie úrazovej chirurgie, Nemocnica Topoľčany primár

Kontakt

+421 38 5351377

jan.paulik@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského ukončil v roku 1983 a následne nastúpil na chirurgické oddelenie NsP v Partizánskom. Od roku 1984 pracuje v nemocnici v Topoľčanoch. V roku 1986 získal špecializáciu v odbore všeobecná chirurgia, v roku 1992 absolvoval špecializáciu v odbore úrazová chirurgia a v roku 2008 špecializáciu v odbore telovýchovné lekárstvo. Absolvoval viacero stáží na Klinike úrazovej chirurgie v Bratislave, Nových Zámkoch, Košiciach a Martine, ako aj na hrudníkovej chirurgii vo Vyšných Hágoch. Od vzniku samostatného Oddelenia úrazovej chirurgie 1.6.1993 vedie oddelenie ako primár.