MUDr. Drahovská Ivica, PhD.

Rádiologické oddelenie, Železničná nemocnica Košice primár

Kontakt

ivica.drahovska@svetzdravia.com