MUDr. Ivančo Dušan

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár (traumatológia)

Kontakt

dusan.ivanco@svetzdravia.com

Profil

Pôsobí na oddelení ako chirurg traumatológ od roku 1996. Štúdium ukončil na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Má ukončené špecializované skúšky z chirurgie I. a II. stupňa a nadstavbovú skúšku z úrazovej chirurgie. Na oddelení pôsobí ako ordinár pre úrazovú chirurgiu.