Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

MUDr. Ivan Turčan, PhD.

Onkochirurgické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty primár Chirurg

úkony: chirurgické vyšetrenie, diagnostika, operatíva

Ordinačné hodiny

Onkochirurgické oddelenie, Mammacentrum sv. Agáty

  • Pondelok: 07:00 - 15:30
  • Utorok: 07:00 - 15:30
  • Streda: 07:00 - 15:30
  • Štvrtok: 07:00 - 15:30

Atestácia

Atestácia v odbore chirurgia

Profil

Narodil sa v roku 1961 v Banskej Bystrici. Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine ukončil v r. 1987. Od r. 1988 pracoval na Chirurgickej klinike Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici ako samostatne pracujúci lekár so zameraním na onkologickú chirurgiu gastrointestinálneho traktu a nádorových ochorení prsníka.

Je medicínskym autorom a realizátorom  projektu prvej špecializovanej nemocnice pre diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka v Slovenskej republike –  Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici. Od otvorenia nemocnice v roku 2010 pracuje v Mammacentre vo funkcii primára. Od septembra 2019 aj ako námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť. Pod jeho vedením získalo zariadenie plnoprávne členstvo v medzinárodnej organizácii špecializovaných prsníkových centier SenoNetwork.

Do klinickej praxe na spomenutých pracoviskách zaviedol techniku biopsie sentinelovej uzliny, onkoplastické postupy v konzervatívnej chirurgii prsníka. Špecializuje sa na nové techniky chirurgického riešenia nehmatných nádorov prsníka, bezprostredných i odložených rekonštrukcií.

V r. 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore chirurgia, v  r. 1995 atestáciu II. stupňa v odbore chirurgia, v  r. 1999 atestáciu v odbore klinická onkológia. V roku 2005 absolvoval pracovno – študijný pobyt v Nemeckej spolkovej republike. V r. 2011 absolvoval polročné externé štúdium na Európskej senologickej akadémii v Salzburgu a Düsseldorfe s  udelením certifikátu EAoS.

Po absolvovaní externého doktorandského štúdia  v odbore chirurgia na LF SZU v Bratislave obhájil v júni 2013 dizertačnú prácu na tému  „Chirurgické  riešenie  nehmatných  lézií prsníka.“

Je členom Slovenskej lekárskej  spoločnosti, Slovenskej chirurgickej  spoločnosti, Slovenskej onkologickej spoločnosti, Európskej mastologickej spoločnosti (EUSOMA), Európskej spoločnosti pre výskum a liečbu  nádorových ochorení (ECCO), Spoločnosti mammologických špecialistov Breast Competence Club ( BCC). Je jedným z 357 členov OPBC (The Oncoplastic Breast Consortium) pôsobiacich v 66 krajinách.

Publikuje, prednáša na domácich a zahraničných odborných podujatiach.

Absolvoval viaceré štúdijné pobyty zamerané na nádorovú a rekonštrukčnú chirurgiu prsníka v Prahe, Salzburgu, Düsseldorfe, Ríme a  Ljubljane.