MUDr. Hurčíková Mária

Očné oddelenie - Jednodňová zdravotná starostlivosť - očná (JZS), Nemocnica Trebišov primár

Kontakt

maria.hurcikova@svetzdravia.com

Profil

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach  v roku 1982 nastúpila na očné oddelenie NsP Trebišov ako sekundárny  lekár. Atestáciu 1. stupňa z oftalmológie získala v roku 1985 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, atestáciu 2. stupňa v roku 1992, certifikovanú skúšku z mikrochirurgie u prof. MUDr. Černáka A. , DrSc.,  v roku 1995.

Od  roku 1997 pôsobí na oftalmologickom pracovisku NsP Trebišov ako primár. Zameriava sa na mikrochirurgiu oka, operácie sivého zákalu, refrakčné výmeny šošoviek, je špecialistom pre choroby sietnice a konzultantnom pre tento odbor oftalmológie v sieti Sveta Zdravia.