MUDr. Hunák Otakar

Ortopedické oddelenie, Nemocnica Topoľčany primár Ortopéd

Kontakt

otakar.hunak@svetzdravia.com

Profil

V roku 1987 ukončil štúdium medicíny na Univerzite Komenského v Bratislave. V rovnakom roku začal pôsobiť ako ortopéd, posledných 14 rokov ako primár ortopedického oddelenia v Topoľčanoch. Prvú atestáciu absolvoval v roku 1992 a ďalšiu v roku 1996, obe u Prof. Makaia.

Počas 30 rokov praxe som absolvoval okrem každoročných pravidelných ortopedických kongresov nasledovné certifikované školiace pobyty, event. inštruktážne kurzy.

• Ortopedická nemocnica v Eisenbergu SRN- 1992 -2 týždňový kurz endoprotetiky bedra a arthrokopie kolena
• Traumatologická klinika Bratislava 1994 mesačný školiaci kurz osteosyntézy
• Helsinky 1997- školiaci pobyt nové trendy v liečbe osteoporózy
• Viedeň 2001- školiaci pobyt v osteologickom centre- nové trendy v liečbe osteoporózy.
• Ortopedická klinika Olomouc 2003- 2 týždňový školiaci kurz stabilizácie kolena a ramena
• Kráľovská nemocnica Liverpool – 2005 advanced academy of shoulder arthroscopy
• Prvý ortopedická klinika Motole Praha – 2007 2 týždňový školiaci pobyt – endoprotetika ramena
• Geneve 2011 – kongres pri príležitosti hodnotenia 25 ročných výsledkov necementovaných endoprotéz bedra.
• Toronto 2013- ISAKOS arthroskopický kongres
• Hamburg 2013- Pokročilý kurz revíznej endoprotetiky kolena
• Rím 2014- Pokročilý kurz revíznej endoprotetiky kolena
• Paríž2015- Inštruktážny kurz – novinky v endoprotetike kolena
• Haag 2016- Inštruktážny kurz unikompartmentálnej endoprotézy kolena
• Berlín 2017- Pokročilý inštruktážny kurz revíznej endoprotetiky kolena