MUDr. Hunák Martin

Ortopedické oddelenie, Nemocnica Topoľčany lekár

Kontakt

martin.hunak@svetzdravia.com

Profil

Štúdium všeobecného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave ukončil v roku 2017. Pracoval v Univerzitnej nemocnici v Bratislave na ortopedickom oddelení, následne nastúpil na ortopedické oddelenie v Topoľčanoch. V minulosti absolvoval niekoľko zahraničných stáží. V súčasnosti je zaradený v špecializačnom štúdiu v odbore ortopédia.