Doc. MUDr. Hrubý Richard, PhD., MBA, MPH

Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár