MUDr. Hricová Miroslava

Oftalmologická ambulancia I., Nemocnica Trebišov lekár

Kontakt

miroslava.hricova@svetzdravia.com

Profil

Pracuje na oftalmologickom oddelení ako lekárka od roku 2006. Vyštudovala Lekársku fakultu v Košiciach, následne krátko pôsobila v nemocnici v Michalovciach na internom a krčnom oddelení. V roku 2012 získala atestáciu v odbore oftalmológia. Zameriava sa na metabolické a cievne ochorenia oka a na podávanie anti-VEGF liečby v rámci aplikačného centra, ktoré je súčasťou pracoviska.