MUDr. Hrebíková Zdenka

Pľúcna ambulancia, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

zdenka.hrebikova@svetzdravia.com

Profil

Študovala na LF UPJŠ Košice, má atestácie v odbore interné lekárstvo a tuberkulóza a respiračné choroby.  Od roku 1996 pracovala na pneumologickom oddelení v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy. Od januára 2019 pracuje v nemocnici ako ambulantný pneumológ.