MUDr. Hrablayová Jana

Pediatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

047 / 56 12 540

jana.hrablayova@svetzdravia.com

Profil

V nemocnici na pediatrickom oddelení pracuje od r.1988, kedy ukončila Pediatrickú fakultu UK v Bratislave. Do funkcie Okresnej odborníčky MZ pre odbor pediatria pre okres Rimavská Sobota bola vymenovaná v roku 2004. Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej lekárskej komory a členkou Sekcie intenzívnej medicíny v pediatrii. Od roku 1995 je držiteľkou certifikátu z intenzívnej medicíny v pediatrii- Advanced Pediatric Life Support Course.