MUDr. Horný Vlastimil

Neurofyziologické laboratórium, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

+421 (0) 534199502

vlastimil.horny@svetzdravia.com