MUDr. Helena Rusnáková

Angiologická ambulancia, ProCare KVP Košice Angiológ

úkony: , duplexné farebné USG vyšetrenie arteriálneho a venózneho systému horných a dolných končatín, duplexné farebné USG vyšetrenie extrakranálnych karotických tepien, komplexné angiologické vyšetrenie, meranie členkovo-brachiálnych indexov (ABI) ultrazvukovým prietokometrom, pletyzmografické vyšetrenie venózneho systému DK, vyšetrenie kontinuálnym dopplerom, zhotovenie a popis EKG

Ordinačné hodiny

Angiologická ambulancia, ProCare KVP Košice

  • Pondelok: 07:30 - 16:00
  • Utorok: 07:30 - 16:00
  • Streda: 07:30 - 16:00
  • Štvrtok: 07:30 - 16:00
  • Piatok: 07:30 - 16:00