MUDr. Hamadej Ladislav

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Humenné primár Gynekológ a pôrodník

Kontakt

ladislav.hamadej@svetzdravia.com

Atestácie - špecializácie, certifikáty

Atestácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Profil

Pracuje v odbore gynekológia a pôrodníctvo od r.1993, z tohto odboru má 2 atestácie. Posledných 9 rokov pôsobil ako primár na GPO Domažlickej nemocnice v ČR.