MUDr. Halecký Miroslav

Chirurgické oddelenie, Železničná nemocnica Košice lekár

Kontakt

miroslav.halecky@svetzdravia.com