MUDr. Györiová Jana

OAMIS - Oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou zástupca primára

Kontakt

jana.gyoriova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo ukončila v roku 2001. Po ukončení štúdia nastúpila ako sekundárny lekár na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny vo Vranove nad Topľou. V roku 2007 absolvovala špecializačnú skúšku v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na SZU v Bratislave. Na pozícii zástupcu primára oddelenia pôsobí od novembra 2019. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných a domácich kongresoch v oblasti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Je členom SSAIM a registrovaná v Slovenskej lekárskej spoločnosti.