MUDr. Györiová Jana

OAMIS - Oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Vranov nad Topľou zástupca primára

Kontakt

jana.gyoriova@svetzdravia.com