MUDr. Goldír Ján

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Kontakt

jan.goldir@svetzdravia.com

Profil

Po absolvovaní Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach v r. 1996 nastúpil na Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP v Levoči. Špecializačnú skúšku z chirurgie I. st. absolvoval v r. 2001 v Bratislave. V rokoch 2003-2004 pracoval na Traumatologickej klinike FN v Ostrave. V rokoch 2007-2008 absolvoval pracovnú stáž na Neurochirurgickom oddelení MN Ostrava. Od roku 2009 pracoval v ČR ako praktický lekár pre dospelých – atestácia I.st. v odbore všeobecný lekár v roku 2011 v Prahe. Na chirurgickom oddelení svidníckej nemocnice pracuje od roku 2019 ako sekundárny lekár.