MUDr. Gedaiová Martina

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

047 / 56 16 662

martina.gedaiova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave ukončila v roku 2004. V tom istom roku začala pracovať na oddelení vnútorného lekárstva. V roku 2005 prestúpila na psychiatrické oddelenie, kde pracuje dodnes. Špecializačnú skúšku v odbore Psychiatria úspešne absolvovala v roku 2013.