MUDr. Gašparová Mária

Ortopedicko - traumatologická ambulancia , Nemocnica Dunajská Streda lekár

Kontakt

maria.gasparova@svetzdravia.com

Profil

Pracuje na ortopedickom oddelení vo funkcií zástupcu primára. Venuje sa hlavne konzervatívnej a chirurgickej liečbe muskuloskeletálnych ochorení ruky a nohy.

Špecializačnú skúšku z ortopédie absolvovala v roku 2015. Je zaradená na špecializačné štúdium aj v odbore Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a na doktorandské štúdium na Anatomickom Ústave LFUK v Bratislava, kde sa venuje biomechanickým experimentom na ruke.

Počas pôsobenia na ortopedickom absolvovala desiatky stáží a kurzov, prednáša na slovenských a zahraničných kongresoch, zaviedla niekoľko inovatívnych operácií na ruke a nohe.