MUDr. Galliková Lenka

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

lenka.gallikova@svetzdravia.com

Profil

V roku 2009 absolvovala stáž v Rambam Medical Center, Haifa – Izrael a v roku 2010 ukončila vysokoškolské štúdium na UPJŠ Košice. Od roku 2010 pracovala na oddelení vnútorného lekárstva Nemocnice Poprad a od roku 2011 na oddelení diagnostickej a intervenčnej rádiológie v tej istej nemocnici. Špecializáciu v odbore rádiológia získala v roku 2017. Od novembra 2018 pracuje na oddelení rádiológie v Nsp SNV.