MUDr. Gallík Peter

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

peter.gallik@svetzdravia.com

Profil

V roku 2009 absolvoval stáž v Rambam Medical Center, Haifa – Izrael a v roku 2010 ukončil vysokoškolské štúdium na UPJŠ Košice. Od roku 2010 pracoval na oddelení diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad. Špecializáciu v odbore rádiológia získal v roku 2017. Od novembra 2018 pracuje na oddelení rádiológie v Nsp SNV.