MUDr. Galandová Liana

Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Kontakt

+421 (0) 577706333

liana.galandova@svetzdravia.com

Profil

V roku 2002 absolvovala LF UPJŠ Košice a v tom istom roku začala pracovať na novorodeneckom oddelení. V rámci predatestačnej prípravy pracovala aj na pediatrickom oddelení. Pracuje prevažne na časti JRSN, JISN, vykonáva všetky novorodenecké skríningy, vrátane sonografických vyšetrení a pracuje aj na Ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom, intenzívne sa venuje podpore dojčenia. Pripravuje sa na atestáciu z neonatológie. Je absolventkou Národného programu na resuscitáciu novorodenca.

 Atestácie: euroatestácia z pediatrie 2009.