MUDr. Gajdošík Miroslav

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Svidník lekár

Kontakt

miroslav.gajdosik@svetzdravia.com

Profil

Štúdium ukončil na LF UPJŠ Košice v roku 1994, od roku 1997 pracuje v Nemocnici Svidník, najprv na ortopedickom oddelení, od roku 2000 na chirurgickom oddelení. Dosiahnuté špecializácie – ortopédia a úrazová chirurgia.