MUDr. Gabriela Miškejeová

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, ProCare Bory Všeobecný lekár pre deti a dorast

úkony: , CRP z prsta, preventívne prehliadky