MUDr. Fruzína Dezsöová

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou sekundárny lekár

Kontakt

fruzina.dezsoova@svetzdravia.com

Profil

Čerstvá absolventka odboru všeobecné lekárstvo Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . V auguste 2019 nastúpila na post sekundárneho lekára na Oddelení vnútorného lekárstva Vranovskej nemocnice a.s. Počas štúdia absolvovala dobrovoľnú prax na Internom oddelení Nemocnice Košice-Šaca. Absolvovala mesačnú stáž v São João’s Hospital v Porte v Portugalsku.

Je zaradená v príprave na spoločný internistický kmeň. Je členom Slovenskej lekárskej komory.